Min Dröm

Långt innan jag gav mig ut på denna långresa (02.12.2010-01.05.2011) så gick jag länge med tankar på vad mitt kall skulle kunna vara. Vad är jag ämnad att göra!? Vissa har problem med denna tankegång om att man skulle ha ett kall/vara ämnad för något speciellt, men jag använder det bara som ett uttryck för vad jag vill ägna mig åt och känna djup mening över. Jag är övertygad om att det finns något för varenda människa att göra som hade gjort den lyckligare än något annat/tillräckligt lycklig för att inte tänka om det fanns något annat bättre.

(Jag kommer att gå in här och lägga till/finslipa Drömmen lite då och då för att lättare närma mig den. Detta är min dröm/plan som ska förbättras konstant och in emellan ge mig mer momentum/handlingskraft!)

Jag vill inte säga att det var Tony Robbins bok, Awaken the Giant Within, som gav mig svaren, men det var verkligen han som gav mig verktygen och inspirationen till att själv komma fram till svaren. En sjukt stor hjälp!

Hur kom jag fram till något så fort som jag hade grubblat på i så många år?! 

Jag frågade (frågornas påverkan på oss är mycket större än vad vi tror!) mig själv helt enkelt på Riktigt, utan några hämningar (utan att tänka "Nä men sånt där klarar ju inte jag av" osv): Om jag fick ägna mitt liv åt exakt det jag ville, vad skulle jag då göra?! Det var nyckelfrågan!

Genom att ställa den frågan utan att tänka något på hindren, och med detta FAKTUM i bakhuvudet: att otroligt många av dom sakerna vi njuter/är beroende av idag är skapade av människor som drömde stort, satte stora mål som i princip ingen trodde var möjligt, så fick jag fram min dröm! När jag sedan tänkte på hindren som helt överkomliga så blev drömmen genast högst ¨Uppnåbar¨ och påtaglig! Ända sen dess så har jag verkligen kunnat visualisera drömmen framför mig.

Min dröm är...


Att kunna påverka orättvisor åt rätt håll, ha inflytande/makt så att jag lättare kan hjälpa fler människor, och att ha frihet att lägga all tid på enbart sånt som jag verkligen vill. Så enkelt är det (formulerat)! Nu ska jag ägna mitt liv åt att göra min verklighet till mer av allt det som står skrivet i kursiv, understruken text ovan.

Jag kan dela in drömmen i 3 olika punkter för att få lite mer struktur på det hela (göra det så enkelt som möjligt att fokusera):

  • Kunna påverka orättvisor åt rätt håll!
Jag hör ofta om hemska saker som jag känner en stark vrede och enorm frustration över! Detta är saker vill jag göra någonting åt konkret i otroligt mycket större skala än vad jag gör nu (att samla in pengar till hjälporganisationer aktivt och passivt, 2011). Här kan det handla om någon form av lobbyverksamhet för att försöka påverka orättvisor.
  • Ha inflytande/makt så att jag lättare kan hjälpa fler människor!
Denna punkt hör ihop lite med den första, men mer mer konkret hjälpa människor som har det svårt. Behöver inte vara att dom direkt blir orättvist behandlade. Kan vara att dom har mycket sämre förutsättningar. Här kommer tanken om en humanitär fond, som investerar för att skapa jobb i fattiga länder, in.
  • Ha frihet/möjlighet att ägna min tid åt det jag vill när jag vill det!
Jag vill ha frihet att kunna lära mig vad jag vill! Möjligheten att kunna ägna min tid åt exakt det jag vill är ovärderlig. Att så ofta jag vill träffa mina nära och kära. Att kunna erbjuda säkerhet åt min familj. Till den här punkten kan jag skaffa hur mycket handlingskraft som helst, för om den uppfylls så bidrar den till dom 2 första punkterna enormt mycket. Här kommer det ekonomiska oberoendet/friheten in!


Varför?

Jag vill ta bort känslan av maktlöshet hos mig när jag hör om orättvisor som sker. När jag hör sånt så vill jag använda ilskan till att göra något konkret åt det! Det skulle ge mig så otroligt mycket att få bidra till att göra världen mer som jag vill ha den, bättre.

Jag vill ha möjligheten att kunna ägna min tid åt att lära mig saker som kan komma till användning för många och mig, kunna ägna min tid åt att göra det möjligt att påverka där jag vill påverka. Jag vill kunna ägna min fokus åt EXAKT det jag vill!

Jag vill ha friheten att kunna träffa människor med humanistiska drömmar och göra det möjligt både psykiskt hos dom (genom att inspirera dom, till att bli "resursfulla") och praktiskt med resurser genom att eventuellt investera i dom och deras idé och göra det möjligt!!

(Att fokusera/ofta konkret visualisera sin Dröm och tänka på allt eftersträvansvärt som kommer utav det gör det lättare att närma sig den och hålla beslutsamheten vid liv. Föregående mening i samband med att man har/eftersträvar stärkande och upplyftande trosuppfattningar gör det Otroligt mycket lättare att eftersträva ett stort mål.)

Hur?


Hur ska jag göra detta? Det viktigaste just nu (1 Mars 2011) är att jag skaffar rätt mindset, fokuserar på drömmen och kommer igång! ("Where focus goes, energy flows!").

Pengar gör att mycket fler folk lyssnar på en, och att man har möjligheten att fokusera ens tid på det som är viktigast. Självklart inte enbart pengar, men jag tänker inte enbart eftersträva pengar och Verkligen Absolut Inte eftersträva pengar för enbart pengarnas skull, utan för det goda som kan komma ur det. Jag är absolut Inte ute efter lyx!

Säg att jag hade haft 100 miljoner och inflytande inom något/vissa området. Då hade jag kunnat göra väldigt mycket om jag valde att lägga dom 100 miljonerna på andra saker än vad jag tror att många som har 100 miljoner lägger dom på.

För det första så kan 100 miljoner växa väldigt fort på många olika sätt. Jag kan bygga fabriker/skolor/saker som generar jobb och påverkar fattiga ställen positivt. Hur tråkigt det än låter så må detta vara ett faktum: Folk lyssnar mer på en människa med 100 miljoner än en med 1 miljon.

Jag ser verkligen framför mig hur detta komma vara möjligt, att jag när jag är ca 50 år har knutit kontakter med en massa folk så att jag kan påverka mycket. Tänk om jag Pratat med så otroligt många människor och lärt mig så otroligt mycket mer om världen, lagar, möjligheter och bara snappat upp så mycket som möjligt om hur jag kan göra så stor skillnad som möjligt. Så ska det bli!

Att ständigt förbättras och utvecklas som människa på alla sätt och vis handlar det om. Att inse att allt detta är möjligt och inom räckhåll fyller mig med sån otrolig inspiration och motivation!!

By the way, jag kollade precis på praktiska omständigheter kring ett ägande av 100 miljoner vid 51 års ålder. Om jag lyckas med en genomsnittlig avkastning på 23% och investerar 45 000 genomsnittligen i 27 år... Då kommer jag att ha 101 610 588, när jag är 51. För dom kan jag göra otrooooligt mycket!

[Edit, 5 år efter ovanstående stycke (nov 2016): Det är dock väldigt icke-troligt att jag klarar 23% i 22 år (är 29 nu). Däremot kan jag investera betydligt mycket mer än genomsnitt 45 000 om året i 22 år. Och har sparat/investerat i genomsnitt över 100 000 om året dom senaste ca 4 åren.]


Jag har börjat...
Jag håller på att lära mig Allt om investering. Jag använder metoder som jag har lärt mig i boken (Awaken the giant within) om Modellering, där det handlar om att lära sig ifrån dom som har lyckats bäst i hela världen inom det område jag vill nå framgång inom. Att skaffa samma mindset/inställning/trosföreställningar är det första och viktigaste. Om man tänker samma som en människa så finns det stor chans/risk att man agerar liknande. Jag har startat med Warren Buffet, googla honom om du är nyfiken :).

Låt mig förtydliga...
En sak. Jag tänker inte kämpa för dessa pengar så att jag kan ge bort dom till regeringar/organisationer i fattiga länder (ev lite till organisationer). Jag ska personligen se till att resurserna kommer till användning på det mest effektiva möjliga sätt och gör skillnad på exakt det sätt som jag vill. Dom som jag vill åt är dom som lider mest eller är allra fattigast och har sämst förutsättningar.