Grader av frihet - Övergripande investeringsmål

Denna sida blev även ett blogginlägg. Men eftersom det kan tänkas att jag kommer att gå in här och ändra/uppdatera så vill jag ha snabbare tillgång till den.

När det kommer till ekonomiskt oberoende, och resan mot drömmen, så vill jag dela upp målen i etapper. Etapperna kan graderas utefter hur mycket av mina utgifter som täcks av kapitalinkomsterna, och således hur mycket tillgång till min fritid dom ger mig. Jag kan med den infon räkna ut hur mycket jag max behöver jobba vid dom olika frihetsgraderna för att uppnå maximal (full) frihet :).

Frihetsgrad 1: Här täcker kapitalinkomsterna mina basutgifter. Basutgifter (för mig) har jag valt att definiera som "utgifter jag har för att överleva utan jobb och blott leva ett drägligt liv under kort-medellång sikt (2-4 år)". Tidsbegränsningen kommer just av den orsaken att posterna härunder genererar blott ett drägligt liv, man vill ha mer på längre sikt. Under detta har jag valt att inkludera (månatligt):

-Mat: 3000 kr.
-Boende+energi/el: 5500 kr.
-Hushålls- & hygienprodukter: 200 kr.
-Telefoni: 150 kr.
-Läkare & medicin: 250 kr.
Totalt: 9 100 kr.

Om jag räknar med en direktavkastning på 4% så innebär det att jag behöver ha ett kapital på
2 730 000 kr. Detta ligger 273 000 över min nuvarande 5 års-plan/-mål.

Frihetsgrad 2: Här täcker kapitalinkomsterna mina basutgifter plus bas-nöjen/-intressen (månatligt). Jag har i denna frihetsgraden valt att inkludera sparande, eftersom denna frihetsgraden inte har någon tidsbegränsning, och det kan tänkas att jag kan befinna mig i den här frihetsgraden periodvis under livet, och ändå vilja uppnå frihetsgrad nr 3:

-Basutgifter: 8600 kr.
-Äta ute: 700 kr (100 kr*7 besök) Detta reducerar dock mat-posten i FG1 m. ca 250 kr. Så netto 450 kr på denna post.
-Träning: 200 kr.
-Transport: 600 kr.
-Nöjen: 500 kr.
-Kortare weekendresor-ish: 700 kr.
-Försäkringar: 600 kr.
-Oförutsedda kostnader: 500 kr.
-Sparande: 4000 kr.
Totalt: 16 150 kr.

Med en direktavkastning på 4% så innebär det att jag behöver ha ett kapital på 4 848 000 kr. Om jag skulle vilja hålla mig/stanna på Frihetsgrad 2, dvs utan sparande, så behöver jag 3 645 000 kr.

Frihetsgrad 3: Detta är mitt slutgiltiga frihetsmål, vilket när detta är uppnått så kommer jag inte att behöva spara mer för att uppnå en till frihetsgrad. Därför ställs ju självklart då högre krav på denna nivån:

FG1+FG2-sparande: 12 150 kr.
-Bo-/energi-kostnad: 5000 kr (tot. 10 000 kr).
-Äta ute: 1300 kr (ca 13 restaurangbesök á 150 kr/besök totalt med äta ute-posten från FG2). Detta reducerar dock Mat-posten i FG1 m. ca 500 kr. Så netto 800 kr på denna post.
-Nöjen: 700 kr (tot. 1200 kr).
-Resor: 1500 kr (tot. 2200 kr). Om jag gör längre resor så är ambitionen att hyra ut bostaden hemma så att bokostnaden hemma ersätts med bokostnaden utomlands.
-Försäkringar: 1000 kr (tot. 1600 kr).
-Oförutsedda kostnader: 500 kr (tot. 1000 kr)
Totalt:  22 150 kr.

Med en direktavkastning på 4% så innebär det att jag behöver ha ett kapital på 6 645 000 kr. Detta är om uttag ur kontona beskattas med 0%, vilket dom kommer att göras dom första ca 3-6 åren. Så målet kommer då att vara att få kapitalet att växa till 9 630 434 kr, som är beloppet jag behöver för att få ut 22 150 kr efter en skattesats på 31%. Inflation är inte tagen i beaktning...

Min skattesituation är (och kommer att vara) förhållandevis komplicerad. Mina investeringar är fördelade i både Norge och Sverige. Beroende på i vilket av länderna jag är folkbokförd så kommer jag att skatta på olika sätt. Jag kommer nog att göra ett separat inlägg baserat på skattesituationen (Edit 2019, se här). Men i korta drag och i grund och botten, så kommer jag inte att kunna få ISK/kapitalförsäkringsfördelarna vid utdelning när jag är folkbokförd i Norge. Men jag kommer under kapitaluppbyggnaden (då jag är folkbokförd i Norge) inte att behöva skatta någonting på aktievinster eller utdelning ifrån europeiska värdepapper. Så länge jag behåller pengarna inne på mina konton.

Jag har därför i mina uträkningar simplifierat beräkningen av det kapital jag behöver för att kunna hålla mig innanför de olika frihetsgraderna. Längre fram på resan så kommer jag att precisera mer noggrant hur mycket jag behöver. Jag har heller inte så noggrant räknat med kostnader för eventuella barn- och familjekostnader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar